کوتاه شده یInteractive Voice Response که ترجمه ی فارسی آن "پاسخ صونی تعاملی" می شود. در اصطلاح به سیستم هایی اطلاق می شود

ادامه مطلب...